image07wide.jpg

 

CFCECAS IMPLEMENTEAZA PROIECTUL ACTION FOR CHANGE PENTRU DEZVOLTAREA MODELELOR DE BUNA PRACTICA IN DOMENIUL FURNIZARII SERVICIILOR DE SUPORT

logo en

 

CFCECAS implementeaza, intr-un parteneriat European, proiectul Action for Change. Proiectul are ca scop dezvoltarea unor modele de buna practica in domeniul serviciilor de suport care abordeaza nevoile femeilor care sunt in risc de a avea copiii plasati in sistemul de protectie din cauza violentei in familie sau a altor factori.

 


 

CFCECAS IMPLEMENTEAZA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII IN FORMAREA PROFESIONALA

 Untitled

CFCECAS implementeaza un sistem de asigurare a calitatii in formarea profesionala in contextul dezvoltarii Cadrului National al Calificarilor.

Noul sistem de management al calitatii este dezvoltat in cadrul proiectului CALITATE INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE!”, OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID137421 implementat de catre Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) impreuna cu S.C. Rsc Consulting S.R.L.; S.C. Fiatest S.R.L; S.C. Arini S.R.L; S.C. Eurotraining Solution S.R.L. si este finantat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 1. „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.4 ,,Calitate in formarea profesionala continua”, CPP 158.

Acest proiect vine in intampinarea activitatii de elaborare a unor norme metodologice in ceea ce priveste formarea profesionala a adultilor, activitate desfasurata in aceasta perioada de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) in vederea alinierii la cadrul legislativ european in domeniu.